CEIPP DE PALMEIRA - ESPAZO WEB DE TRABALLO

6º E. Primaria - Curso 2019/2020

Mensaxería P6A Os seres vivos A reprodución A calor

Mochila virtual P6A

Mochila virtual P6A
Mensaxería P6A
1.- Os seres vivos
2.- A reprodución
3.- A función de nutrición I
  A función de nutrición II A función de relación A calor
 
4.- A función de nutrición II
5.- A función de relación
6.- A calor
Mochila virtual P6A

Mochila virtual P6B

Mensaxería P6B A electricidade A luz
Para ver
Mensaxería P6B
7.- Electricidade e magnetismo
8.- A Luz
VÍDEOS